top of page
  • km-l05

Kva skal til for å laga ei god nettside?

Oppdatert: 5. okt. 2021



Her er lista over kva å gjera og kva å ikkje gjera før du set i gang med å laga nettside:


GJER DETTE:


Sett smarte mål.


Og sørg for at dei er målbare.


Her er nokre gode ord som ein webutvikler ønsker å høyra:

Auka konverteringsfrekvensen, auka salet, generera fleire potensielle kundar, redusera overheadkostandar og forbetra merkevaremedvit.


Planlegg å sjølv bli ein Search Engine Optimalization (SEO) forstå-deg-påer.


Javisst, du kjem til å ønska deg hjelp frå proffane, og til slutt kan du til og med trenga din eigen SEO-ekspert tilsett, men søkemotoroptimalisering er òg noko du treng å vita mykje om i månadene og åra som kjem. SEO har ein av dei høgaste avkastingane innan marknadsføring. I tillegg om du gjer det riktig, kan bokstaveleg talt SEO automatisering setja marknadsføringa di på autopilot, slik at du kan fokusera på å forbetra kvaliteten på verksemda di, i staden for å finna ut korleis du kan henta inn kundar til nettstaden din. Byrj å lesa om SEO og hald deg oppdatert med SEO-endringer ved å lesa nettstader som https://searchengineland.com/.


Tenk på mobilstrategien din.

Undersøk prosentdelen av dei besøkande som sannsynlegvis vil bruka mobile einingar for å få tilgang til nettstaden din. Viss det er høgt, kan det vera lurt å vurdera å bygga ein eigen mobilversjon av nettstaden din, eller til og med ein app. Viss det er relativt lågt, må du berre sørga for at nettstaden din fungerer på smarttelefonar.


Kikk på kva konkurrentane dine gjer.

Før du bygger nettstaden din, sjekk ut kva konkurrentane dine gjer og nøter deg ting du syntest dei gjer bra. Viss du liker utsjånaden og kjensla til ein annan nettstad, er det ingen grunn til ikkje å byrja med noko du liker, og deretter gjera det til ditt eige.


Utvikl innhaldet ditt.

Viss du skal selja produkt på nettstaden din, må du gjera produktbilde og produktskildringar klinkande klare. Viss du sel tenester, treng du ei god skildring av kvar enkel teneste. Få så mykje av innhaldet ditt kartlagt godt før du byrjar å bygga nettstaden din - det sparer veker og månader med arbeid seinare. Og medan du er i gang ... Skriv tekstar med tanke på oppfordringar til å handla. Gode ​​handelsfremmende tiltak på nettsida gjer at besøkande raskt kan bestemma kva dei vil gjera vidare. Har du eit stort sal på varer eller tenester? Ikkje berre skriv eit banner som seier "50% avslag på alle produkt." Skriv eksempelvis eit banner som seier "50% avslag på alle produkt, og KLIKK HER for å sjå dei."


Svar alltid på spørsmålet "kvifor?"

Har du nokon gong gått bort til nokon du aldri har møtt, gitt dei eit visittkort og gått bort utan å seia eit ord? Sannsynlegvis ikkje.


Viss du vil at folk skal gjera noko på nettstaden din, til dømes å registrera seg for nyheitsbrevet ditt, må du ikkje berre setja opp ein rubrikk som seier "skriv inn e-post" eller "registrer deg for nyheitsbrev" Fortell dei kvifor dei skal gjera det:


"Registrer deg for nyheitsbrevet vårt for å motta vekentlege tilbod" eller "Registrer deg på nyheitsbrevet vårt og få 20% avslag på den første handelen din". Det same gjeld Twitter og Facebook kontoar. Berre å setja dem opp med ein tanke om at det er smart, er ikkje vidare veldig smart. Fortel folk kvifor dei skal følgja deg på Twitter eller bli venn med deg på Facebook. Kva får dei såg ut av det?


IKKJE GJER DETTE:

Gjer det sjølv.

Vi veit - vi driv med utvikling av nettsider, så sjølvsagt må vi seia dette. Men med alt alvor, nettstaden din er ofte der potensielle kundar først opplever merkevara di. Viss det ser heimelaga ut, vil dei legga til grunn antagelser om verksemda di som du i aller høgaste grad ønsker å unngå.


Få folk til å tenka.

Når besøkande kjem til nettstaden din, veit dei vanlegvis allereie kva dei vil ha ut av det.


Gjer ein test på tre sekund

Viss ein besøkande ikkje finn ut kva han eller henne skal gjera i løpet av tre sekund, kan du gå tilbake til tegnebrettet.


Forvent besøkande

Kvitt deg med mentaliteten "viss du bygger det, vil dei komma". Berre å setja opp nettstaden din vil ikkje føra til besøkande.


Bruk ikkje alle pengane dine

Ikkje maksimar heile budsjettet ditt på sjølve nettsida. Du kan få ein godt designa nettstad for under 20.000 kroner frå frilansere, eller 50´til 100.000,- frå eit høyprofesjonelt nettbyrå. Og du kan alltid gjera betringar når verksemda di veks. Det er først og fremst viktigare å ha litt pengar til overs for eit marknadsføringsbudsjett, slik at du faktisk kan gi avkasting på investeringa di.


Legg til ein blogg.

Skal du verkeleg skriva blogg innlegg på nettsida di? Vêr heilt ærleg. Ein nettstad med ein utdatert blogg kan skapa oppfatninga om at bedrifta di er liten eller til og med ute av verksemd. Trivst du med å skriva og vera aktiv på nett med ei tydeleg stemme er ein blogg midt i blinken. Tilbyr du tenester er det ofte enklare å finna tema til blogg artiklar enn om du sel produkt. Gode artiklar som opplyser kundane, kan stå seg godt og lenge.


Legg til Twitter- og Facebook-knappar med omhu.

Viss ein potensiell klient klikkar seg gjennom på dei sosiale medium sidene dine og nesten ikkje ser nokon følgjarar, kan dei mista tilliten til deg. Først må du bygga opp det sosiale nærværet ditt, forplikta deg til å legga ut og engasjera fansen din med jamne mellomrom, og først deretter marknadsføra dei på nettstaden din. Husk òg at nokre bedrifter rett og slett ikkje høyrer heime på Twitter eller Facebook.


Prøv å gleda alle.

Nettstaden din vil vera eit rot viss du prøver å imøtekomma alle typar besøkande som hamnar der. Finn ut kven som sannsynlegvis vil vera dei hyppigaste brukarane dine, og fokus på å skapa den beste opplevinga for dei.


Legg til attestar.

Å bygga truverd er viktig, men for ofte høyrest utsegner falske ut. “'Dei er flotte!" Sier Kari Nordmann” er ganske enkelt ikkje truverdig. Viss du skal ha omtaler, må du sørga for at dei er spesifikke, og noko folk kan forhalda seg til.


Ikkje bruk Adobe Flash.

Nokre nettstader treng det framleis, men viss du kan, unngå det. Adobe kunngjorde for endel år sidan at dei ikkje lenger vil trygd Flash på mobile einingar og Desktop´er. Det siste du ønsker er at ein potensiell kunde ikkje kan opna nettsida di. Treng du hjelp til å skapa ei nettside eller forbetra ei nettside?





19 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page