top of page
  • km-l05

Kva skal til for å laga ein bra nettbutikk?

Oppdatert: 5. okt. 2021Noko av det forretningsmessig skumlaste du kan gjera som driv av ein nettbutikk er å slå deg til ro med noko som fungerer greitt og aldri endra det.


Å vera statisk i tidsalderen til internettet er ein av dei sikraste vegane til å mislykkast, sidan du kan vera sikker på at konkurrentane dine heile tida held auga oppe for neste trend innan sal på nett, som vil vera til nytte for dei.


Men med litt hjelp frå KML Fagernes Trykk & Reklame kan du forbetra heile nettbutikken din slik at du alltid får mest mogleg ut av kvart kundebesøk.


1. Bruk profesjonelle bilde

Du treng ikkje å vera fotokunstnar for å få mest mogleg ut av produktbilda dine. Alt du treng å gjera er å hugsa ting som:


* Ta bilde mot kvit eller nøytral bakgrunn


* Sett kameraet til høg oppløysing i staden for lågt. Moderne smarttelefonar og deira banebrytande linseteknologi er framifrå nok. Har du eit godt kamera med justering av lukkertid er det òg veldig bra.


* Balansera kameraet på noko (dvs. stativ, bord) for å redusera/eliminera kameraristinger


* Gå nærme for å framheva viktige detaljar og funksjonar


* Eksperimenter med dynamiske vinklar i staden for alltid å ta bilde rett på.


* Forsøk å kasta lyset frå sidan i staden for direkte bak deg


* Del motivet og bakgrunnen i tredelar. Dvs 1/3 motiv og 2/3 bakgrunn.


2. Kompletter bilda dine med videoar

Bilder er bra, ja, men dei er stille og fortel ikkje så myesom ein kort video gjer. Ikkje alle har den fantastiske evna til å rotera eit bilde i hovudet og sjå korleis det blir brukt for så å kopla dei manglane eit bilde kan ha til ein indre video.


Vis derfor kjøparane korleis noko ser ut frå forskjellige vinklar, korleis det blir brukt, holdbarhetsnivået og andre spesielle detaljar eller fordeler.


3. Ha ein spesiell seksjon berre for meldingar

Du kan fortelja kjøparane dine alt du veit om eit produkt, men det vil framleis vera partisk informasjon fordi du har ei interesse i det.


Men når du balanserer det med ekte meldingar frå verkelege menneske, så får kjøparar ein meir nøyaktig idé om korleis produktet faktisk er og fungerer.


4. Perfektum din Salgspitch

For å parafrasera ordtaket ‘viss du ikkje kan forklara det enkelt, forstår du det ikkje godt nok sjølv', så må du kunna informera kjøparane om bedrifta di i løpet av sekund uansett om du sel produkt eller tenester.


Alt du treng er ein kort augneblink av merksemd til å fortelja potensielle kjøparar om kva du sel og kvifor dei skal stola på akkurat deg.


Så straumlineform nettstaden din til det punktet at kunden berre treng tre sekund for å forstå bodskapen din.


5. Sjekk alle tekstar for stave- og grammatikkfeil

Stavekontroll = når ord viser det same som i ordbøker.

Grammatikk = når tekstar følgjer reglane for eit bestemt språk.


Du bør aldri ignorera ein (eller begge deler!), det vil då gjera at nettsida eller nettbutikken din lett blir amatørmessig.


Ta deg tid til å lesa det du har skreva på nytt, Google alt du er det minste usikker på, og få eit nytt sett med auge som kan lesa over og eventuelt korrigera det når du er ferdig.


6. Vis, ikkje fortel

Veit du kvifor Hemingway blir rekna som ein av dei største forfattarane gjennom tidene? Han fjerna nesten alle adjektiv frå tekstane sine, slik at historiene hans viser så mykje som mogleg.


Han kasta ikkje bort tid på tomme ting; Hemingway ordna enkeltord i setningar og viste nøyaktig kva som føregjekk. Gi deg sjølv den same skriveøvelsen med å eliminera adjektiv og sjå kor mykje tekstane dine blir forbetra.


7. Vit kven publikummet ditt, og målgruppa di er.

Seljar du dyre armbandsur? Bruk elegant språk som snakkar til ei moden demografisk gruppe.


Er du i marknaden for å selja sportsutstyr? Bruk kortare setningar med meir aktuell idrettslingo.


Har du ein netthandel med barneprodukt? Bruk lyse ord og fortel foreldre om korleis det skal gjera livet enklare for dei medan du gjer rik livet til barnet dykkar.


Du vil aldri bruka den same typen tona over heile linja, men heller adressera kvar marknad så spesifikt som mogleg.


8. Hugs at "Less is More"

Viss du nokosinne er i tvil om korleis du redigerer oppsettet for å forbetra produktsidene i ein nettbutikk, kan du garantera suksess ved å fokusera på minimalisme. Sjå for deg at du går inn i to rom:


* Rom 1 har kvite vegger, kvitt golv og kvitt tak. Det er eitt bord med to stolar rundt seg, og ein raud boks plassert på bordplata.


* Rom 2 ser ut som rommen til ein tenåring med klede på golvet og uoppredd seng, vegger fylt med plakatar, eit skrivebord dekt av små dupeditter og tilbehøyr, eit ope skap som er fylt med klede, gardiner halvt trekt over vindauget og den same raude boksen midt i rommet.


Viss du får beskjed om å gå inn i kvart rom og huske fargen på eska, noko rom vil det vera lettare å gjera det i? Bruk det same konseptet på nettbutikken din, og unngå å overvelda kjøparen din med for mykje designar.


9. Plasser kontaktinformasjonen din ein stad det er lett å få auge på

Jo større verksemd du er, desto meir blir du kontakta, enten det er spørsmål, klager eller komplimentar. Du vil tydelegvis ønska å unngå den midterste så mykje som mogleg, men det er uunngåeleg at du vil høyra frå folk.


Viss du plasserer kontaktinformasjonen din på eit supersynlig stad, vil du likevel gi inntrykk av openheit, noko som alle kundar liker. Dei vil vita at det å vera rett fram og oppriktig med dei - to eigenskapar som er spesielt viktige i online verda, der kjøparar må ta eit større sprang av tru med deg - enn dei ville gjort viss dei hadde handla av deg fysisk i butikken din.


10. Gjer alt raskt og enkelt å lasta

Husker du dagane med DSL modem basert på oppringning når du prøvde å gjera noko som eksempelvis å sjå ein video, som berre var tåpeleg på grunn av kvar lang tid det tok å lasta?


Ja, problemet har framleis ikkje vorte heilt borte med introduksjonen av høgfartsinternett.


Dessverre tar det framleis ei stund å lasta inn sider og bilde og tekst, noko som kan ha potensiale til å ringast effektiviteten til nettstaden.


Gjer ting som:

Komprimera bilda dine slik at brukarane ikkje ventar for alltid å sjå korleis produkta dine ser ut. Du kan enten redusera storleiken på bilda dine eller bruka noko som JPEG Mini for å oppnå dette.


Bruk ein Apache-modul som mod_pagespeed for å redusera latens og bandbreidde bruk. Kontrollar regelmessig plugins du bruker, og om det er litt meir effektivt du kan installera i staden.


Buffer regelmessig for å unngå overbelastning.


Fjern alle unødvendige skript. Vanlegvis kjem dette i vegen for dupliserte skript, men du kan òg flytta skript til eksterne mellomrom for å få sider til å lasta raskare.


Kvitt deg med nokre mellomrom i kjeldekoden din, bruk om nødvendig noko som ein HTML-optimaliserer.


Treng du hjelp til å skapa ein nettbutikk eller forbetra ein nettbutikk du har?
23 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page